Hvem laver hvad 

Dalby Idrætsforening af 1901

 

Kontor: Solbakkevej 26  Dalby  47521301

Kiosk: Solbakkevej 26  Dalby  47521301

Dalby stadion:

Solbakkevej 26  Dalby

Solbakkehallen:47521301

Solbakkevej 26  Dalby 

e-mail: Dalby@Dalby1901.dk

Hjemmeside:

http://www.dalby1901.dk/

Bestyrelsesposter, afdelingsformænd

arbejdsopgaver og udvalg for 2019

 

Bestyrelsen:

 

Formand:  Janne Jensen 47521795-31170095     jannejensendalby@gmail.com

 

Næstformand: Mads Ritsmar 21970050              mri@viktech.dk

 

 

Sekretær: Jan Ustrup  22620089                          jan@ustrup.com

 

Kasserer: Palle Bronée   22736455                      pallebronee@gmail.com

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Fuchs– Christiansen 22734447              jakob@handybyg.dk                             

 

Signe Rømer Olsen 22305041                              olsensmad@gmail.com

 

Henriette Jensen    20124571                                tofte6@jensen.mail.dk

 

Idrætsudvalgene:

 

Fodbold senior udvalg :

Formand:   Frederik Madsen     25479088           fkmadsen@gmail.com         

Fodbold ungdom:

Formand:                                  47521301                  Dalby@Dalby1901.dk                                 

 

Fodbold Horns Herred Oldboys/ Veteran:

Formand:Lars Jensen 47388100/40569540           larssteen.jensen@mikron.com

   

Håndbold senior / ungdom

Formand:Signe Rømer Olsen  22305041               olsensmad@gmail.com

 

Bordtennis:

Formand: Henning Askholm                                          henning.askholm@gmail.com

 

Stavgang:

Formand: Majken Rindholm  47521994- 21773336        salomajken@os.dk

 

Badminton:

Formand:  Martin Haugaard     29230606         martin.haugaard@royalunibrew.com

                        Martin Olsson 29451257                 martindalbyolsson@gmail.com

 

Gymnastik:

Formand:Jeannette Jensen       51275450                 nutteputte@gmail.com

 

Bowls:

Formand: Anni Andersen 60573233

 

Tour de fugl / motionscykelløb

Martin Haugaard   29230606                             martin.haugaard@royalunibrew.com

Mads Ritsmar  21970050                                           mri@viktech.dk

Jan Ustrup       47521894 /22620089                        jan@ustrup.com

 

Fugleskydning:

Kirsten Petersen    47532822                                     ko@petersen.mail.dk

Dommer:   Ole Jensen 21615690                                  ole.find.jensen@gmail.com

 

Øvrige udvalg:

 

Loppefest:

Formand:Mads Ritsmar     21970050                      mri@viktech.dk

Pladsen: Jakob Fuchs- Christiansen  22734447           jakob@handybyg.dk

Madboder: Hanne Christiansen 47531984 – 29646543

Udskænkningsboder: Carsten Andersen  47521795/40798395    egelyvej@gmail.com

                                                                                       

 

 

Årsfestudvalg:

Mads Ritsmar      21970050                                     mri@viktech.dk

Janne Jensen        47521795-31170095                    jannejensendalby@gmail.com

Signe Rømer        22305041                                      olsensmad@gmail.com

Henriette Jensen  20124571                                      tofte6@jensen.mail.dk    

 

Klubblad:

Kent Ustrup             22252781                                      kent@ustrup.com

 

Fodboldprogrammer:

Rudi Hansen      99557271                                        ruha@dongenergy.dk

 

Fanebærer:

Mads Ritsmar    21970050                                             mri@viktech.dk

Erik Sejersten  47521339                                               erik@sejersten.dk

 

Kioskudvalg:

Janne Jensen  47521795 – 31170095                             jannejensendalby@gmail.com

Mads Ritsmar 21970050                                                mri@viktech.dk

Palle  Bronée  22736455                                                pallebronee@gmail.com

 

Grill:

Martin Haugaard  29230606                                 martin.haugaard@royalunibrew.com

 

Bankoudvalg:

Henriette Jensen  20124571                                          tofte6@jensen.mail.dk  

              

Regnskab:

Palle Bronée     22736455                                             pallebronee@gmail.com

 

 

Kontingenter:

Janne Jensen  47521795/31170095                               jannejensendalby@gmail.com

 

           tilmelding samt betaling af kontingent, skal ske på hjemmesiden !

 

 

Administration:

Tlf:47521301                                                                 dalby@dalby1901.dk

 

Facebook:

Patrick Simonsen       31350260                   solpatrick@gmail.com

 

Hjemmesiden:

Rikke Ustrup    21776728                                    rikkeustrup@hotmail.com

 

Afdelingerne findes på foreningens hjemmeside.

 

Udlån af lokaler:

Kent Ustrup   22252781                                         kent@ustrup.com

 

Madudvalg:

Hanne Christiansen 47531984- 29646543

 

Bestyrelsessuppleant:

Dan Mørup  29709899                                                     danogchristina@hotmail.com

Martin Haugaard  29230606                                 martin.haugaard@royalunibrew.com                                                         

 

Revisorer:

Jens Tolver 47503386                                                       jtolverp@post11.tele.dk

Anette Ustrup  47521894  40824134                                anette@ustrup.com

Suppleant: Rikke M Andersen  29725790                         rikkemarleneandersen@gmail.com

                                                                    

Lukkehold i hallen:

Jan Ustrup   22620089                                                       jan@ustrup.com 

Kent Ustrup    22252781                                                       kent@ustrup.com

 

Bane- og

Halansvarlig:

Kent Ustrup   22252781                                                     kent@ustrup.com

 

                                           

 

Støtteforening:

Formand:Erik Sejersten 44342042                                 sej@thornam.com

Kasserer:Anette Ustrup  40824134                                anette@ustrup.com

Henning Andersen 61692175                                         hma49@live.dk

Eva Hansen 22842287                                                    eva-rudi@hotmail.com      

Carsten Andersen 40798395                                          egelyvej@gmail.com