Hvem laver hvad 

Dalby Idrætsforening af 1901

 

Kontakt info

 

 

Kontor

Solbakkevej 26, Dalby

31170095

Kiosk

Solbakkevej 26, Dalby

31170095

Dalby stadion

Solbakkevej 26, Dalby

 

Solbakkehallen

Solbakkevej 26, Dalby

31170095

 

 

 

E-mail:

Dalby@Dalby1901.dk 

 

Hjemmeside:

http://www.dalby1901.dk/ 

 


Bestyrelsesposter, afdelingsformænd, arbejdsopgaver og
udvalg:

Bestyrelsen

 

 

 

Formand

Janne Jensen

31170095

jannejensendalby@gmail.com 

Næstformand

Mads Ritsmar

31680435

mads.ritsmar@protemp.dk 

 

Kasserer

Palle Bronée

22736455

pallebronee@gmail.com 

Sekretær

Signe Rømer Olsen   

22305041

olsensmad@gmail.com 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 

 

 

 

Jakob Fuchs– Christiansen

22734447

jakob@handybyg.dk 

 

Henriette Jensen

20124571

tofte6@jensen.mail.dk 

 

Kenneth Ørnbo

22621113

oernbo@gmail.com 

 
 

Idrætsudvalgene

 

 

 

Fodbold:

 

 

 

Senior formand

Frederik Madsen

25479088

fkmadsen@gmail.com 

Ungdom formand

 

47521301

Dalby@Dalby1901.dk 

Oldboys / Veteran formand

Klaus Hyrland

27853851

klacha@live.dk

 

 

 

 

Håndbold:

 

 

 

Senior formand

Signe Rømer Olsen

22305041

olsensmad@gmail.com 

Ungdoms

Signe Rømer Olsen

22305041

olsensmad@gmail.com 

 

 

 

 

Brodtennis:

 

 

 

Formand

Henning Askholm

 

henning.askholm@gmail.com 

 

 

 

 

Stavgang

 

 

 

Formand

Majken Rindholm

47521994
21773336

salomajken@os.dk 

Badminton:

 

 

 

Formand

Martin Haugaard

29230606

martin.haugaard@royalunibrew.com 

 

 

 

 

Gymnastik:

 

 

 

Formand

Lone Sode Bergmann

26247400

lsb@ryk-fonden.dk 

Bowls:

 

 

 

Formand

Janne Jensen

31170095

jannejensendalby@gmail.com

 

 

 

 

Tour de fugl / motionscykelløb:

 

 

 

 

Martin Haugaard

29230606

martin.haugaard@royalunibrew.com 

 

Mads Ritsmar

31680435

mads.ritsmar@protemp.dk

 

Jan Ustrup

47521894 22620089

jan@ustrup.com 

 

 

 

 

Fugleskydning:

 

 

 

Formand

Kirsten Petersen

47532822

ko@petersen.mail.dk 

Dommer

Ole Find Jensen

21615690

ole.find.jensen@gmail.com 

 

 

 

 

Øvrige udvalg:

 

 

 

 

 

 

 

Loppefest:

 

 

 

Formand

Mads Ritsmar

31680435

mads.ritsmar@protemp.dk

Pladsen

Jakob Fuchs- Christiansen

22734447

jakob@handybyg.dk 

Madboder

Hanne Christiansen

47531984
29646543

 

Udskænknings
boder

Carsten Andersen

47521795
40798395

egelyvej@gmail.com 

 

 

 

 

Årsfestudvalg:

 

 

 

 

Mads Ritsmar      

31680435

mads.ritsmar@protemp.dk

 

Janne Jensen

31170095

jannejensendalby@gmail.com 

 

Signe Rømer Olsen

22305041

olsensmad@gmail.com 

 

Henriette Jensen

20124571

tofte6@jensen.mail.dk 

 

 

 

 

Klubblad:

 

 

 

 

Kent Ustrup

22252781

kent@ustrup.com 

 

 

 

 

Fodbold
programmer:

 

 

 

 

Rudi Hansen

40620104

eva-rudi@hotmail.com 

 

 

 

 

Fanebærer:

 

 

 

 

Mads Ritsmar

31680435

mads.ritsmar@protemp.dk

 

Erik Sejersten

47521339

erik@sejersten.dk 

 

 

 

 

Kioskudvalg:

 

 

 

 

Janne Jensen

31170095

jannejensendalby@gmail.com 

 

Kenneth Ørnbo

22621113

oernbo@gmail.com 

 

Palle Bronée 

22736455

pallebronee@gmail.com 

 

 

 

 

Grill:

 

 

 

 

Martin Haugaard 

29230606

martin.haugaard@royalunibrew.com 

 

 

 

 

Bankoudvalg:

 

 

 

 

Henriette Jensen

20124571

tofte6@jensen.mail.dk 

 

 

 

 

Regnskab:

 

 

 

 

Palle Bronée

22736455

pallebronee@gmail.com 

 

 

 

 

Kontingenter:

 

 

 

 

Janne Jensen 

31170095

jannejensendalby@gmail.com 

 

 

 

 

Administration:

 

31170095

dalby@dalby1901.dk 

 

 

 

 

Facebook:

 

 

 

 

Patrick Simonsen

31350260

solpatrick@gmail.com 

 

 

 

 

Hjemmesiden:

 

 

 

 

Rikke Ustrup    

21776728

rikkeustrup@hotmail.com 

 

Kenneth Ørnbo

22621113

oernbo@gmail.com 

 

 

 

 

Udlån af lokaler:

 

 

 

 

Kent Ustrup

22252781

kent@ustrup.com 

 

 

 

 

Madudvalg:

 

 

 

 

Hanne Christiansen

47531984 29646543

 

 

 

 

 

Bestyrelse
suppleanter:

 

 

 

 

Miriam Farcinsen

 20873515

Miriam-jesper@mail.dk 

 

Martin Haugaard

29230606

martin.haugaard@royalunibrew.com 

 

 

 

 

Revisorer:

 

 

 

 

Jens Tolver

47503386

jtolverp@post11.tele.dk 

 

Anette Ustrup  

47521894 40824134

anette@ustrup.com 

Suppleant

Rikke M Andersen

29725790

rikkemarleneandersen@gmail.com 

 

 

 

 

Lukkehold i hallen:

 

 

 

 

Jan Ustrup

22620089

jan@ustrup.com 

 

Kent Ustrup    

22252781

kent@ustrup.com 

 

 

 

 

Bane- og Halansvarlig:

 

 

 

 

Kent Ustrup    

22252781

kent@ustrup.com 

 

 

 

 

Støtteforening:

 

 

 

Formand

Erik Sejersten

44342042

sej@thornam.com 

Kasserer

Anette Ustrup

40824134

anette@ustrup.com

 

Henning Andersen

61692175

hma49@live.dk 

 

Eva Hansen

22842287

eva-rudi@hotmail.com 

 

Carsten Andersen

40798395

egelyvej@gmail.com 

 

Nyheder

Sponsorer